Inger

Inger vatner blomstene på Fønix

Inger vatner blomstene på Fønix

Mange har ulike oppgåver gjennom Frivilligsentralen. Oppgåver i Aktivitetshuset Fønix er ikkje noko unnatak, og sjølv om mange tek seg av aktivitetane er det viktig at sjølve huset fungerar. Inger er ei av dei som syte for det gjennom blomstervatning, og stell av alle plantane som er med på å gi huset atmosfære. Kvar veke brukar ho tid på aktiviteten « sin» samtidig som ho får vere sosial i eit felleskap.

Nilo

Ein ny frivillig medarbeidar heiter Nilo, og ho skal vere her ein periode denne våren. Grunnen til dette er for det første, at ho vil hjelpe til, vere sosial og bli kjent med nye folk, spesielt eldre. For det andre skal hun søke universitet i utlandet og et av krava for å bli opptatt, var å jobbe med frivillig arbeid. Nilo seiar at Fønix er ein spanande møteplass, og at ho får mykje igjen for å delta.

Per Grønli

Fra venstre: Karianne Stølen, Per Grønli og Brill.

Fra venstre: Karianne Stølen, Per Grønli og Brill.

Per Grønli har dei siste åra vore knytt til Fønixhuset som frivillig i formgjeving for barneskuleelevar. Han synes det er interessant, og kjekt å kunne vere til nytte etter at han vart pensjonert lærar. Ein viktig hobby for Per er malarkunst. Vi ser ofte at bilda hass er inspirert av Sunnmørs- og Sykkylvsfjella. Dette er noko Sykkylvingane, og skuleelevane sett pris på. Vi er heldige å får låne nokre av kunsverka han har mala til utstilling på Fønixhuset.