HJELP PÅ FØNIX

Har du lyst til å bidra til et meningsfylt arbeid for andre, og for deg selv??

Vi trenger flere hender som er villige til å hjelpe oss med driften av Frivilligsentralen.

Vi mangler folk på tirsdager fra kl 09 -12 og onsdager fra kl 12 – 15.

Er du interessert, eller kjenner du noen som kan være interessert??

Ta gjerne kontakt med oss her på Fønix eller ring 90 73 33 79.

 

Vennlig hilsen

Morten Oksavik

VI HJELPER DEG!

Vi er ei gruppe med elever frå Sykkylven ungdomskule som i valfaget «Innsats for andre» vil hjelpe eldre, heimebuende og personer med fysiske utfordringar i sentrumsområdet.
Vi kan hjelpe til med små og store oppgåver inne og ute.
Vi har base på Fønix onsdager frå 13:45 til 15:00. Om du har noko du treng hjelp til, kontakt Morten Oksavik ved Fønix, på tlf: 90733379.

Helsing valfagsgruppa på 10. trinn.

Innsats for andre