Eit ja-menneske

Anders er utdanna rørleggar og eit ja- menneske.

Anders er utdanna rørleggar og eit ja- menneske.

Frivilligsentralen er så privilegerte at vi også har fagfolk som stille på dugnad, Anders er utdanna rørleggar og eit ja- menneske.

Anders i sving med å montere utekran på Fønix

Anders i sving med å montere utekran på Fønix

Her er han i sving med å montere utekran på Fønix, det skal vere godt å slippe slange gjennom heile huset når vi skal vaske vindu til 17. mai og i andre samanhengar. Takk Anders!

Gjengen som står for heimesida

Hjemmeside teamet

Frå venstre: Stig, Audun, Helga og Petter framme

Dagleg leiar Marit, ved Frivilligsentralen vil gjerne presentere mannskapet bak heimesida vår. Dei legg ned eit formidabelt arbeid for å få ut informasjon, og formidle små og store hendingar i Frivilligsentralen og Fønix sin kvardag. Vi får mange, gode tilbakemeldinga på det som vert lagt ut, og Marit er klar på at dette er takka vere eit frivillig engasjement og dyktige menneske bak. Ho seiar at utan Audun, Stig, Petter Andrè og Helga hadde vi nok enda studert på korleis heimesida vår skulle sjå ut!

Teamet tek hand om heile prosessen med heimesida og facebook, det vil seie forarbeidet, redigering og vedlikehald/oppdateringa. Alle fire er i tillegg frivillige med ulike oppgåve, nokre  også som rettleiarar i dataopplæring for seniorar. Det er eit prosjekt vi har hatt stor suksess med i over tre år no.

Stor takk til desse flotte frivillige vi er heldige å ha her.

Rune

Rune er nylig pensjonist, og har jobba i mange år som stuert i fjord1.
Han lager verdens beste sveler (fergeoppskrift)!

Han seier han likar å delta med frivillig hjelp fordi han er sosial og vant med å omgås folk.
Fønix er ein god møteplass der han treffer hyggelige folk seier han til slutt.

Rune med Verdens beste sveler

Rune med Verdens beste sveler