Godheitsveka Sykkylven 2019

Godheitsveka Sykkylven 2019

Alle private og kommunale lag og organisasjonar er med dette invitert til å stille
med representant(ar) på eit ope planleggingsmøte den 7. januar kl. 18:00 på Fønix.
Det vert enkel servering.

Heile bygda blir med dette oppmoda til å være med på å gjenta suksessen med å arrangere ei litt annleis veke i Sykkylven. Ei godheitsveke der vi på tvers av religion og livssyn, krins, lag og organisasjonar sett eit ekstra fokus på å glede andre og spreie godheit. Både barn, unge og vaksne fikk under Godheitsveka 2018 erfare korleis det å vise godheit både gjer godt for den som får og den som gir. Og summen av alle godheitsbidraga gjorde ein markant forskjell for oss i Sykkylven og det gav ringverknadar langt utover kommunegrensa. Nydeleg var det, eksempelvis, korleis mange av barneskulebarna løyste sine godheitsbingoar ved å besøke sin gamle nabo, skrive gode helsingar, seie gode ord til kvarandre m.m.

Denne aksjonen har sitt opphav i eit oppstartsmøte den 7. mars 2018 der representantar frå ei rekke lag og organisasjonar møtte for å samarbeide om å gjennomføre ei godheitsveke i Sykkylven kommune. Med bakgrunn i dette vart det etablert ei styringsgruppe på 5 personar beståande av Per Arne Sylte frå Sykkylven Jeger- og fiskeforening, Arnhild Almås frå Sykkylven Bedehus-forsamling, Steinar Klokk frå Sykkylven speidargruppe og Vikedalen barnehage, Arild Sporsheim frå Den norske kyrkja og Morten Oksavik frå Frivilligsentralen.

Styringsgruppa vart vald for eit år og vi tek no ansvar for å kalle inn til eit ope møte der vi mellomanna skal velje styringsgruppa for Godheitsveka 2019 i Sykkylven.

Helsing sittande styringsgruppe for Godheitsveka i Sykkylven
Morten Oksavik, Arnhild Almås, Per Arne Sylte, Steinar Klokk og Arild Sporsheim.

Da er den nye Oskarbilen kommet.

Dei 11 Oskarbilsjåførane: Kjell Jarle Gjerde, Per Vemøy, Odd Arne Risvik, Odd Lystrup, Arnvid Lindvik, Jan Nødseth, Arnvid Bjørke, Jostein Gjævenes, Åge Hansen, Svein Løken og Rolf Bakke.

I går kunne dei 11 oskarbil-sjåførane, dagleg leiar ved Frivillingsentralen Morten Oksavik, ordførar Odd Jostein Drotninghaug og rådmann May-Helen Molvær Grimstad ta den splitter nye Oskarbilen i augesyn for første gong. Bilen, ein Volkswagen Crafter, er både meir brukarvennleg og bedre tilpassa enn bilen som har vore brukt fram til no.

På Fønixhuset var det servering av mat og kaker.

Frivilligsentralen i Sykkylven har i mange år hatt eit ønskje om å bytte ut den 10 år gamle Oskarbilen som har blitt brukt til å frakte brukarane rundt omkring i bygda. Takka vere sponsormidlar, lotteri som Seniornett Sykkylven var ansvarlig for og gåvar, samt innbytte av den gamle bilen, kunne eit splitter ny Volkswagen Crafter rulle inn på parkeringsplassen utanfor rådhuset i går føremiddag.

Seniornett Sykkylven er glad for å kunne hjelpe til å skaffe til veies 113 402,94- kroner. Og sier de ikke kunne gjort det uten hjelpen av brukarorganisasjonene i Sykkylven og oskar sjåførane som hjalp til å selge lodda. Seniornett vil også takke alle folka i bygda som tok lodda.

Hilde Aurdal, styremedlem Kåre Atle Vangen og Ole Reidar Lade i Sykkylven Gjensidig Trygdelag har bidratt med 200.000 kroner i midlar til den nye Oskarbilen.

Dette er ein ny og moderne bil samanlikna med den vi har hatt fram til no. Bilen er registrert som personbil, god høgde innvendig, den har ni seter, plass til rullestol og har rampe. I det store og det heile ein meir brukarvennleg og meir tilpassa bil til vårt bruk. Det er framleis eit par ting som må på plass før vi kan kome oss ut på vegen, mellom anna skal Aro Skilt og Reklame ha på logoar og dekor og den skal tectylerast. Men det er ikkje snakk om mange dagane før sjåførane og brukarane våre kan få glede av den, seier Morten Oksavik.

Ordførar Odd Jostein Drotninghaug, dagleg leiar ved Frivilligsentralen Morten Oksavik og rådmann May-Helen Molvør Grimstad

På Fønixhuset var det servering av mat og kaker.

Oskarbil-sjåførene tar bilen i Øyesyn.

Oskarbil-sjåførene inspiserer den nye rullestolrampen.

 

 

 

 

 

 

Den nye Oskarbilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les meir: Ny oskarbil lotteri.

Les meir: Lykkelig vinner av hovedgevinsten.