10 års markering og offisiell åpning kjelleren.

Ordfører, Per Ivar og Torgeir står for åpning av kjelleren.

I to dager har vi jubilert og markert, at frivilligsentral har vært 10 år i Fønix huset. Samtidig har vi åpnet kjellerlokale offisielt. Per Ivar stod for snorklipping. Styreleder og ordfører holdt tale, og begge roste den frivillige innsatsen i bygda.

Deler av dugnadsgjengen samlet med Marit og Ordføreren.

Amalie, Ole og Anny kommer for å smake god mat.

Internasjonal kvinne gruppe samles på nytt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder er svært fornøyd med oppmøte, både på internasjonal dag mandag og den offisielle åpningen av kjelleren på tirsdag. Det har vært lagt ned en stor dugnadinnsats, av mange frivillig for å få i stand kjellerlokalene. Mange bedrifter og enkeltpersoner har bidratt med gaver. Dette setter vi stort pris på, uten dette engasjementet som bygdefolket har vist, hadde dette ikke vært mulig.

Rivingen er ferdig og planene for nye kjelleren er i gang.

Vi må spesielt takke Torgeir Vikestad for innsatsen han har lagt ned, som prosjektleder og fagmann.
Uten hans ukuelige stå på vilje og at det meste er mulig å få til, hadde vi ikke kommet dit vi er i dag.

Mye godt fra mange land.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå håper vi bygdefolket slutter opp om lokalene, har du en idè om aktivitet så ta kontakt med daglig leder Marit på tlf 90733379

Vi markerar 10 års jubileum og opning av kjellaren på FØNIX

Mandag 8.mai vil vi servere internasjonal mat frå fleire land. Alle velkomne innom 11.00 – 15.00

Tirsdag 9.mai kl. 11.00  vil kjellaren bli offisielt opna.

Med stor takk for innsatsen ønsker vi alle som har gitt av tida si til hjelp med restaureringa hjarteleg velkomne.
Likeså inviterar vi spesielt alle som har støtta oss økonomisk og med andre gåver.

Ope hus for alle i bygda også denne dagen. Vi serverar pizza og kake så langt det rekk.

Onsdag vil elevar frå ungdomskulen invitere pensjonistar frå Bua`s til ei lita kaffistund og elles er her vanleg ope

Torsdag er det som vanleg pensjonistmiddag

Vi håpar at mange vil ta turen innom ein el. fleire av dagane denne veka,
vi viser stolt fram kjellaren til alle som vil sjå,- og kanskje etterkvart vil bruke.