Fønix – kjellaren

Støping i kjellerenSidan den nye leige-avtalen med huseigar på Fønix vart underteikna hausten 2013 har planen vore å pusse opp 150m2 i kjellaren.
Desse lokala vil gi Fønix-huset større muligheit til fleire aktiviteter samtidig.
Ikkje minst ser vi fram til å innreie eit godt og teneleg rom for dataklubben der alle med slike interesser får gode tilhøve.
Dessutan skal kjellaren gi plass til ulike praktiske kurs .

Lokal byggeleiar Torgeir Vikstad vart sett på saka, og mange frivillige stod klare til innsats.
Arbeidet med å rydde lokala gjekk raskt – og så kunne planen over ombygginga presenterast.
Arbeidet viste seg å verte meir omfattande enn ein trudde i utgangspunktet.
Det største og viktigaste arbeidet var golvet.
gulv støping

Fredag den 24 april fekk Fønix-kjellaren nytt betonggolv med innlagd varmekabel og no står alt klart til vidare isolering i tak og vegger.
Håper bygdafolket ser behovet for kjellarlokalet og stiller mannsterke opp og gir ei hjelpande hand slik at Fønix-huset står fram som eit innbydande tilbod for alle som treng ein stad å vere i Sykkylven.

Opshaug Sandtak

 

Støttegruppe for vaksne med overvekt

Påminning.

Kvar måndag kl. 18.00 kan folk med overvekt og som har eit ønske om vektreduksjon møtast på Fønix til samtale og støtte.

Kvinner og menn som meiner at dette tema angår dei er velkomne til å møte opp.

Aktiviteten
«Støttegruppe for folk med overvekt» er eit samarbeids pr. m. folkehelsekoordinator og frivilligsentralen.

God Helse

 

Vårdugnad

Kvart år har vi dugnad ute rundt Fønixhuset før 17.mai. Vi fyller blomsterpottene med nydelige vårblomster og pynter litt.

 

Her planter Ellen nye blomster for å pynte opp rundt Fønixhuset. Ho er ein av dei mange som har møtt opp til dugnad i dag.

Her planter Ellen nye blomster for å pynte opp rundt Fønixhuset. Ho er ein av dei mange som har møtt opp til dugnad i dag.

Vi brukar også å forbarme oss over den beplanta skråninga over gata. Geir har også i år samla dugnadsgjengen som kvart år i fem år har vore med og rydda i blomsterbeddet.

Her er Sølvi, Rune og Geir i full gang med plantig av fire rhododendron, som Per Gunnar, fra Holmberg Gartneri, har donert.

Her er Sølvi, Rune og Geir i full gang med plantig av fire rhododendron.

Sykkylven Kommune hadde ordna med traktor og hengar, samt vekkøyring av ugraset tilslutt.

Geir og dugnadsgjengen er for femte år med på å pynte opp ute rundt Fønixhuset.

Geir og dugnadsgjengen er for femte år med på å pynte opp ute rundt Fønixhuset. Ekstra motiverande er dei flotte plantane som er donert frå Per Gunnar, på Holmbergs Gartneri.

Huseigar Kjetil, som er ein av eigarane av huset, sørger for at fasaden er tipptopp til 17. mai.

Huseiger Kjetil er i full gang med oppussing av Fønixhuset til 17. mai.

Huseiger Kjetil er i full gang med oppussing av Fønixhuset til 17. mai.

Mange er med denne kvelden og vi har også, som bileta viser, tid til kos og hygge saman.  Odd diska opp med heimelaga pizza til heile dugnadsgjengen.

Odd har disket opp med pizza til dugnadsgjengen. Odd lager også middag kvar torsdag til eldre som vil møtas for å ete middag.

Odd har disket opp med pizza til dugnadsgjengen. Odd lager også middag kvar torsdag til eldre som vil møtas for å ete middag.

Dugnadsgjengen koser seg med velfortjent hjemmelaget pizza etter dugnaden.

Dugnadsgjengen koser seg med velfortjent heimelaga pizza etter dugnaden.