Aktivitetshuset Fønix

AKTIVITETSHUSET FØNIX, Vi har ope måndag til fredag frå ca. klokka 09.00 – 15.00.
Feriestenging vil verte annonsert.
Når vi har ope er det ope for alle som ynskjer å delta sjølv om det er faste aktivitetar kvar dag:

Tysdag har vi barnehagar på besøk. Pensjonistar legg til rette for trearbeid der dei eldste borna i barnehagane ( på omgang) får snikre seg ei treleike å ta med heim.

Onsdag er satt av til skulane i bygda.Vi har ikkje hatt malingstilbudet siste året, men håper å få ta det opp att. Er det nokon som kan tenkje seg å hjelpe til med skule aktivitetar eller har idear vi kan bruke er det berre å ta kontakt.

Torsdag treffast 10 -15 pensjonistar rundt middagsbordet kl. 12.30. Vi har plass til fleire så berre ta kontakt.

Comments are closed.