Informasjonsbrosjyre om Fønixhuset

brosjyre-thumbArbeidet med informasjonsbrosjyra om Fønixhuset er no ferdigt, og brosjyra er no trykket. Den skal no distributerast til alle husstandar i kommunen, samt leggast ut på offentlige kontor.

Du finn brosjyra her på heimesida vår òg. Vi har lagt ut to forskjellige utgåver i PDF format. Ein trykk kopi A4 tosidig 3 spaltar, og ei utgåve der spaltane er delt opp i sider (6 stk).

Informasjonsbrosjyre A4 tosidig 3 spaltar

Informasjonsbrosjyre (9,9 x 21, 6 sider)

Comments are closed.