Årsmøte i Seniornett Sykkylven

Årsmøte i Seniornett Sykkylven

Årsmøte i Seniornett Sykkylven

Da er Seniornett Sykkylven sitt årsmøte vært avholdt,
og de har fått dette styre som skal jobbe med å få seniorer på nett.

 

Nye styre i Seniornett Sykkylven Fra venstre: Oddvar, Stig, Oddrun, Tone Lilian, Rolf og Gunn

Nye styre i Seniornett Sykkylven Fra venstre: Oddvar, Stig, Oddrun, Tone Lillian, Rolf og Gunn

 

 

 

 

 

 

 

 

Styreleder:
Rolf Slyngstadli

Styremedlemer:
Oddrun Bergljot Eidem
Stig Jarle Ålgårdstad
Gunn Solberg

Vara medlemer
Oddvar Klokk Brunstad
Tone Lillian Wisth

 

Føremålet til foreininga er å få flest muleg seniorar til å ta del i IKT (informasjon –
kommunikasjon – teknologi) samfunnet.

Foreininga skal:

  • arbeide for å fremme seniorars aktive bruk av informasjons- og kommunikasjons­teknologi (IKT),
    for å styrke deira tryggleik og integrering i det moderne samfunnet.
  • arbeide for å sikre alle seniorar som ønskjer det, opplæring, støtte og rettleiing i bruk av IKT.
  • være et faglig og sosialt nettverk for medlemane.
  • arbeide for å påverke IKT-utviklinga i Noreg til beste for seniorar.
  • være en god samarbeidspartnar for andre aktørar, både private og offentlige,
    som arbeider innanfor Seniornett Noreg sine interesseområde.

Les også: Frå dataklubb til lokalforeining – Seniornett Sykkylven

Bookmark the permalink.

Comments are closed.