Bispevisitas

Kommuneleiinga i møte med biskopen.

I anledning bispevisitas hadde biskopen møte med leiinga i Sykkylven kommune. Ordførar og rådmann fortalte om at kommunen har eit godt samarbeid med kyrkja i Sykkylven.

Synfaring på Fønix.

Kommunen er stolt over arbeidet som blir gjort på Fønix og tok med delegasjonen med på synfaring der. Biskopen sette stor pris på å bli orientert om arbeidet og snakke med fornøgde brukarar av sentralen.

Biskopen og fornøgd brukar av Fønix, Margrethe Lillebø.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.