Eit ja-menneske

Anders er utdanna rørleggar og eit ja- menneske.

Anders er utdanna rørleggar og eit ja- menneske.

Frivilligsentralen er så privilegerte at vi også har fagfolk som stille på dugnad, Anders er utdanna rørleggar og eit ja- menneske.

Anders i sving med å montere utekran på Fønix

Anders i sving med å montere utekran på Fønix

Her er han i sving med å montere utekran på Fønix, det skal vere godt å slippe slange gjennom heile huset når vi skal vaske vindu til 17. mai og i andre samanhengar. Takk Anders!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.