Julaftan på Fønix

For dei i bygda som ønskjer å dele julekvelden med andre, er det høve til å melde seg på.

Vi held ope julekvelden frå kl. 15:00, og serverer julemiddag frå kl. 17:00 (etter kyrkja.)

Påmelding til Marit innan 14. desember på tlf. 70 24 68 36, mob. 907 33 379 eller stikk innom!.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.