Per stilt opp for barneskuleelevar i haust også

Per Grønli og barneskuleelevar, frå Aure skule.

Nok ein haust har Per Grønli stilt opp for barneskuleelevar, denne gong frå Aure skule.
Dei har vore på Fønix kvar onsdag i nokre veke, og har no fått eit ferdig ( med rame) kunstverk med heim.
Kanskje er det ei julegåve som skal ligge under treet? Stor takk til Per for den tida han brukar her, og takk til kjekke lærarar og interesserte elevar!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.