Sosialt samvær

Sathya kjem frå Sri Lanka. For henne er Fønix veldig viktig for sosialt samvær, for språklære og vennskap. Periodevis har ho hjelpt til i kjøkkenet. Ho har ei veldig spesiell tilknyting til Fønix sidan ho har veldig mange gode minner her frå Fønix.
Odd Arne jobba også som Oskar-sjåfør. Han tar også turen innom Fønix for å være sosial. Vi var så heldige å få intervjuet nokre av dei som bruker Oskar bilen til vanlig. Dei var veldig fornøgd med Oskar bilen og føler seg veldig trygge på det. Det skaper stor glede for dei å kunne komme seg dit dei skal og det skaper ei trygghet fordi dei er kjent med dei sjåførane som køyrer Oskar-bilen. Dette er eit uvurderleg tilbod for dei som har behov for skyss, og dette er nokke dei vil ha meir av.

Fra venstre: Solrun, sathya, Odd arne og Elisabeth

Fra venstre: Solrun, sathya, Odd arne og Elisabeth

Bookmark the permalink.

Comments are closed.