Stig

Stig har i mange år vore, og er framleis, ein god ressurs for Frivilligsentralen.
Han seier om seg sjølv «poteta Stig», og då forstår vi at vi snakkar om ein allsidig, ung mann.

Stig kjente til Frivilligsentralen før vi starta opp Fønix i 2007,
og var blant dei første som fant seg oppgåver i det nye aktivitetshuset.
Han seiar at frivillige innsats vart ein erstatning for eit ordinert yrkesliv, da han dessverre vart ufør i ung alder.
For Frivilligsentralen blei han fort uerstatteleg i mange samanhengar.

Siste tida har han engasjert seg stort i brukarorganisasjonane, og representerer innbyggarane i kommuna som brukarrepresentant i kommunal samanheng.

På Fønix er han saman med fleire andre ansvarleg for datakurs og klubb for seniorar.

Han er eigentlig lett å spørje om same kva det er, og tek gjerne grep når det er bruk for det.

I eit intervju i lokalavisa frå 2007 uttala Stig at «Fønix er min andre heim», dette seiar han står ved lag også i dag.

Eit kjent syn på Fønixhuset. Stig tek gjerne fram støvsugaren når det trengs.

Eit kjent syn på Fønixhuset. Stig tek gjerne fram støvsugaren når det trengs.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.