Styret for Frivilligsentralen i Sykkylven 2015

Styret for Frivilligsentralen i Sykkylven har aktive og interesserte medlemmer som er ein ressurs for sentralen.
Fleire av medlemmane har vore med i styret i mange år, og kjenne godt til drifta.
På siste styremøte (nov.2015) hadde vi besøk av einingsleiar Linda N. Hovland,
og vår nye rådmann May-Helen Molvær Grimstad.

Fra venstre: Eldar, Linda, Per Atle, Evelyn, May Helen, Marit, Helga, Ole var ikke til stade

Fra venstre: Eldar, Linda, Per Atle, Evelyn, May Helen, Marit, Helga, Ole var ikke til stade

Bookmark the permalink.

Comments are closed.