Ungdomsrådet 2016

frå venstre Amalie Tennøy, Karl Johan Lillevik, Therese Utgård (mentor frå kommunestyret), og leiar Andreas Waagsøy. Hedda Kurseth og nestleiar Matilde Tysnes var ikkje tilstades.

frå venstre Amalie Tennøy, Karl Johan Lillevik, Therese Utgård (mentor frå kommunestyret), og leiar Andreas Waagsøy. Hedda Kurseth og nestleiar Matilde Tysnes var ikkje tilstades.

Onsdag 8.juni fekk vi besøk av det nyetablerte ungdomsrådet. Vi har eit råd med ansvarlege og kjekke ungdomar på plass. Dagleg leiar utfordra medlemmane på forslag til aktivitetar i den snart ferdigrestaurerte kjellaren. Vi gav uttrykk for at vi ønskar meir for ungdomane i bygget her.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.