VI HJELPER DEG!

Vi er ei gruppe med elever frå Sykkylven ungdomskule som i valfaget «Innsats for andre» vil hjelpe eldre, heimebuende og personer med fysiske utfordringar i sentrumsområdet.
Vi kan hjelpe til med små og store oppgåver inne og ute.
Vi har base på Fønix onsdager frå 13:45 til 15:00. Om du har noko du treng hjelp til, kontakt Morten Oksavik ved Fønix, på tlf: 90733379.

Helsing valfagsgruppa på 10. trinn.

Innsats for andre

Bookmark the permalink.

Comments are closed.