Vi hjelper deg

Vi er ei gruppe med elevar frå Sykkylven
ungdomsskule som i valfaget «innsats for andre» vil
hjelpe eldre heimebuande og personar med fysiske
hindringar.

Vi kan tilby:
-Snømåking/plenklipping
-vasking av vindauge
-innkjøp av ulike sal 
-små utfordringar i heimen, t. d.støvtørking,støvsuging,bere-og flytte
ting, stabling av ved og lignende

Vi har base på Fønix onsdagar kl.13.30-15.00 og
fredagar frå 10.30-12.30. om du har noko du tremg
hjelp til, kontakt Marit ved Frivillighetssentralen.

Tlf: 907 33 379

Helsing valfaggruppa på 9.trinn

Strikk for livet

vi strikker kuvøsesett og tepper m.m. til nyfødde i Tanzania.

Fra venstre Anette, Julie og Anna

Fra venstre Anette, Julie og Anna

Vi skal også selge lodd på ein eller to laurdagar i mars på ein eller annan butikk (butikk og dato kjem vi tilbake til).
Vi tek gjerne imot gevinstar om nokon vil gi frivillig, det kan ligge på rundt 20-30kr.

Torsdagens Dessert

Torsdagens dessert er Sitronfromage med havrekjeksbunn, krem på toppen med gele.

Tonje, Vilde laga sitronfromagen og fekk hjelp av Janne

Tonje, Vilde laga sitronfromagen og fekk hjelp av Janne

Se også: Muffins til Torsdagmiddag

 

Bookmark the permalink.