Ferie for alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Møre og Romsdal Røde Kors arrangerer ferietur for barnefamilier som har dårlig økonomi og en vanskelig livssituasjon.
Målet med turen er at familiene skal få en ferieopplevelse sammen.
Tilby et pusterom fra hverdagen og skape et nettverk med andre familier i samme situasjon.

Målgruppen er familier med barn i barneskolen, mellom 6 og 13 år. Det er nok at 1 av barna er i målgruppen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.