Godheitsveka

Godheitsveka
Sykkylven

– ei veke med særleg fokus på å glede andre
– ei veke i året der vi står saman om å spreie godheit

8. – 14.april

Godheitsveka

https://www.facebook.com/godheitsvekasykkylven/

#godheitsvekasykkylven

____________________________

I veke 15 blir det sett søkelys på dette, samtidig som ei slik veke vil stimulere til at det vert
skapt meir godheit i Sykkylven. Det å gjere godt mot andre er så viktig at vi i Sykkylven set
av ei heil veke til å fokusere på dei positive ringverknadane av godheit.

Vi vonar at dette er noko som media finn interessant, og dersom de ønskjer meir informasjon
så ta gjerne konktakt med ein av oss som sit i arbeidsgruppa. Dette er Steinar 95 97 27 27,
Arild 99 62 91 30, Per Arne 92 65 45 25, Lars Petter 48 07 17 47, Aina 92 69 60 63,
Sølvi 99 64 71 84 eller Morten 90 73 33 79.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.