Ferie for alle – et GRATIS ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Hurdalsjøen Hotel

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferieturer for barnefamilier som har dårlig økonomi, og en vanskelig livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få en ferie- opplevelse sammen. Gi dem et pusterom fra hverdagen der de ikke trenger å bekymre seg for økonomien og skape nettverk med andre familier i samme situasjon.

Målgruppe er familier med barn i barneskolen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at 1 av barna i familien er i målgruppen.

Turen gjennomføres 17. – 22.. juli, og går til Hurdalsjøen Hotel i Akershus. Alle utgifter er dekket av Røde Kors, og det blir satt opp buss fra fylket som man kan benytte seg av gratis. Reiseledere fra Røde Kors er med på turen, og i Hurdalen det lagt opp til varierte aktiviteter både inne og ute gjennom hele uken.

Påmeldingsfrist 28. april 2017

For mer informasjon og påmeldingsskjema, se Møre og Romsdall Røde Kors sine nettsider ferie for alle.

Du kan melde deg på gjennom din kommunes helse- og sosialtjeneste,
som for eksempel helsesøster eller din kontaktperson i NAV.

Du kan også sende e-post til asbjorn.wille@redcross.no på distriktskontoret til Røde Kors,
eller ringe på telefon direkte 70 16 08 07 – 90267320

les også: Gratis ferietilbud til barnefamilier

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.