Flotte, lyse lokaler

Per undervise elever fra Vik skule.

Malergruppa for barneskuleelevar flytta ned i Fønix kjellar i dag.

Elevane frå Vik skule er veldig fornøgde med lokala og ikkje minst undervisninga av Per.
Per har i 4 – 5 år, som frivillig, hatt elevgrupper vår og haust.

Er det skular som ynskjer å kome hit til Fønix kan dei ta kontakt med Marit tlf. 90 73 33 79.

 

Laila Fløtre

Jeg har et veldig positivt inntrykk av huset, alle de frivillige og ikke minst den frivillige innsatsen som blir lagt ned sier Laila.
Laila forsetter med at, et hus som Fønix hadde ikke vært mulig å drive uten de frivillige.
Det at skoleklasser og barnehager får lov til å komme og møte dyktige, flotte folk for å lære noe nytt. Det er et uvurderlig tilskudd til opplæring som barn og unge i alle aldre har god nytte av. Mitt inntrykk er at Fønix er et sted der alle, uansett alder, er velkommen avslutter Laila med.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.