Fra enmotors til tomotors fly

enmotors og tomotors fly.

enmotors og tomotors fly.

Da har barnehage ungane fått seg en ny fly type de kan lage seg.
Håper de blir fornøyde med den nye fly typen.

Se også: Førskulegutane frå Blakstad barnehage

Bookmark the permalink.

Comments are closed.