Frivilligprisen 2008

I forbindelse med Adventstunda på Fønixhuset i dag vart Frivilligprisen 2008 utdelt.
I år gjekk prisen til ein av våre eigne.
Ole Gjemsø vart tildelt prisen for sitt engasjemang i frivilligarbeid. Ordføraren stod for utdelinga, og blomar vart overrekt av styreleiar i Frivilligsentralen Evlyn Liseth.

Vi gratulerar!

Utdeling av Frivilligprisen 2008
Utdeling av Frivilligprisen 2008
Bookmark the permalink.

Comments are closed.