Frivilligsentralen inviterte frivillige i bygda til adventsfest

Odd i fullgang å lage til lapskausen.

Frivilligsentralen inviterte frivillige i bygda til adventsfest. Arrangementet samla rundt 130 menneske til middag og dessertbord.
Denne dagen er det viktig å få takke alle desse fantastiske frivillige som heile året bidreg til eit varmare samfunn på ulike måtar.
Nok ein gong vart middagen, lapskausen, kokt av kokkane våre på Fønix Kjellaug Roald og Odd Lystrup, stor takk både til dei og alle andre som hjalp til for å gjere festen koselig. Vi vil takke for mange og ulike gåver også denne dagen.

Odd og Kjellaug laga nydelig lapskaus til alle frammøtte

Nancy tar seg en velfortjent pause før innrykket av folk.

Kaker og deserter er gitt av firma og privat personer som en takk til de frivillige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heile året får vi bekreftelser på at Frivilligsentralen er ein viktig møteplass i bygda. «Oskarsjåførane» gjer det mulig for fleire å bo lenger heime,og det er viktig å ha ei hand å halde i på veg til lege/ sjukehus.
Dette er mellom dei tilboda Frivilligsentralen kan tilby takka vere engasjerte og rause menneske blant oss som stille på for andre.
Stor takk for all velvilje vi møter i kvardagen, alle bidrag er for oss like viktige.

Middagserveringa starta først med dei faste torsdagsgjestane, etterkvart kom andre inviterte til bords.

Erlend var som vanlig den som representerte Frivilligsentralen, og takka alle for året som snart har gått.

Margrethe og Morten sto for underholdning og sang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordføraren i god prat med nokre av gjestane

Ordføraren takker dei frivillige for jobben.

Petra, Erlend og Anne Jorunn nyt desserten og fellesskapet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.