Innsats for andre

Innsats for andre

Innsats for andre

Ei gruppe skuleelevar frå Ungdomsskulen har hatt Fønix som base i eit valfag på skulen «Innsats for andre».
Kvar onsdag har dei i nokre veke brukt to timar til dette tiltaket.

Julie og Lise har vore her på Fønix og vore til nytte ved formingsaktivitetar for barneskuleklasse.
Nokre har gått til BUAS og gitt av tida si der, medan ei av jentene har vore på Tryggheim barnehage.
Frivilligsentralen ser det som særs viktig at unge får eit lite innblikk i kva frivilligheit er og forståelse av kor viktig det er for samfunnet.
Jentene konkluderte med at aktivitetane dei var med å utføre, for eksempel å spele «ludo» med pensjonistar eller i uteleik med små barn, synar at ulike generasjonar har det kjekt saman.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.