Malekurs

Fra venstre: Karianne Stølen, Per Grønli og Brill.

Fra venstre: Karianne Stølen, Per Grønli og Brill.

Vi er så heldige at Per vil kome igjen og ha eit nytt male/akvarellkurs denne våren.
Derfor ynskjer vi at skulane tek kontakt om dei har ei 6. eller ei 7. klasse som er interessert.
Vi kan diskuter tidspunkt etter kvart (tirsdag el. Onsdag)

Kontakt Marit på telefonnummer: 90733379

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.