Nilo

Ein ny frivillig medarbeidar heiter Nilo, og ho skal vere her ein periode denne våren. Grunnen til dette er for det første, at ho vil hjelpe til, vere sosial og bli kjent med nye folk, spesielt eldre. For det andre skal hun søke universitet i utlandet og et av krava for å bli opptatt, var å jobbe med frivillig arbeid. Nilo seiar at Fønix er ein spanande møteplass, og at ho får mykje igjen for å delta.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.