Per Grønli

Fra venstre: Karianne Stølen, Per Grønli og Brill.

Fra venstre: Karianne Stølen, Per Grønli og Brill.

Per Grønli har dei siste åra vore knytt til Fønixhuset som frivillig i formgjeving for barneskuleelevar. Han synes det er interessant, og kjekt å kunne vere til nytte etter at han vart pensjonert lærar. Ein viktig hobby for Per er malarkunst. Vi ser ofte at bilda hass er inspirert av Sunnmørs- og Sykkylvsfjella. Dette er noko Sykkylvingane, og skuleelevane sett pris på. Vi er heldige å får låne nokre av kunsverka han har mala til utstilling på Fønixhuset.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.