Per Vemøy

Per er ofte innom Fønix til ein kopp kaffi og prat etter å ha køyrt Oskar-bilen og fått heimebuande til dagsenteret på Bua`s. Han har tidligare jobba som sjåfør og er no ein av 12 frivillige sjåførar på bilen. Han seiar at det er ei glede å kunne bidra i ei viktig oppgåve for dei eldste av oss. Vi sjåførar gjer meir enn berre å køyre til og frå fortel han etter oppfordring frå journalist, vi skal halde bilen rein og i bra stand og ofte må vi hjelpe dei vi skal hente med ulike ting. Eg gjer det med glede smilar Per når eg veit at det lettar kvardagen for folk som kanskje elles ville sitje heime åleine.

Per Vemøy

Per Vemøy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.