Svein og Leif

Fra venstre: Svein og Leif

Fra venstre: Svein og Leif

Svein og Leif har begge arbeid med trearbeid i lang tid. Deira kunnskap som hanverkarar er det no førskulebarna i bygda som nyte godt av, arbeider i sløyden ved Fønix. Verkstaden i kjellaren på Fønix er der dei førebur leikar av tre som borna kjem for å sette siste preg på før dei tek med heim eit ferdig produkt. Svein og Leif seier begge at det er god nok løn for dei å sjå stolte og glade barn etter ei stund på Fønix. Dei ser også verdien av at fleire generasjonar kan vere saman i eit samfunn der mange for eksempel ikkje har nær familie rundt seg.

Leiker av tre

Leiker av tre

Svein, Leif og Førskulegutane frå Blakstad barnehage, Lucas, Iver Andrè og Wiktor

Svein, Leif og Førskulegutane frå Blakstad barnehage, Lucas, Iver Andrè og Wiktor

Bookmark the permalink.

Comments are closed.