Vi hjelper deg

Vi er ei gruppe med elevar frå Sykkylven ungdomsskule som i valfaget
«Innsats for andre» vil hjelpe eldre heimebuande og personar med
fysiske hindringar.
Vi kan tilby:
– Snømåking/plenklipping
– Vasking av vindauge
– Innkjøp av ulike slag
– Små utfordringar i heimen, t.d støvtørking, støvsuging, bere- og
flytte ting, stabling av ved og liknande.

Vi har base på Fønix onsdagar frå 13.30-15.00 og fredagar 12.30-
14.00.Om du har noko du treng hjelp til, kontakt Marit Winsrygg (tlf 907 33 379)
eller Hans Jakob Overå (468 87 072) ved
Frivillighetssentralen.

 

Helsing valfaggruppa på 9. og 10. trinn.

Les også: Rydding av bed før 17 Mai

Bookmark the permalink.

Comments are closed.