Aureskule var her i dag og fikk ta del av Per kunnskap

Per viser fram den fine kunsten elevene har lagd.

Per viser fram den fine kunst oppgaven elevene har lagd.

Elevene har noe å strekke seg etter. Her er et av de ny bildene til per som han har hengende her til utstilling.

Elevene har noe å strekke seg etter.
Her er et av de ny bildene til per som han har hengende her til utstilling.

Våren 2016 er det Aure skule som får glede av Per sin kunnskap
og skaparglede gjennom malerkunst med akvarellfargar.

Per legg vekt på å gi innføring i basiskunnskap om bruk av fargar,
og inspirerar ungdomane til eigenkreativitet med form og uttrykk.

Takka vere Per sin velvilje kan vi også i år gi barneskulebarn ei positiv oppleving gjennom formgivingsfag.

 

 

 

 

 

 

 

Elevene er ivrig kunst oppgaven.

Elevene er ivrig i kunst oppgaven.

Per forteler en god historie som elevene skal malle ut i fra som en oppgave.

Per forteler en god historie som elevene skal male ut i fra som en oppgave.

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: Fønix i dag – Fønixhuset

Comments are closed